Skip to the content

Spot On Growth Team

Att driva framgångsrik e-handel idag kräver så mycket mer än att ha rätt teknisk lösning på plats. Du måste ständigt vara på tårna för att förstå vad dina kunder och besökare vill ha och utveckla ditt erbjudande därefter. 

Med fokus på kundupplevelsen och att öka konverteringen via digitala kanaler och e-handel hjälper vi dig med affärsutveckling, strategi, analys och design.

Vi har lång erfarenhet och bred kompetens i att skapa digitala kundupplevelser som genererar försäljning. Med hjälp av datadrivna analyser hjälper vi dig förstå vad du behöver fokusera på för att lyckas med din e-handel. Kort och gott - vi brinner för att hjälpa dig att lyckas med dina digitala satsningar!

Strategi och Analys

Strategi och analys är två viktiga nycklar för att lyckas med sin e-handel. En genomarbetad strategi hjälper dig att styra och prioritera dina digitala satsningar mot det förutbestämda målet. Vi börjar alltid med en nulägesanalys för att förstå just dina utmaningar och för att hjälpa dig att hitta målen för din e-handel.

UX design och kundupplevelse

När vi jobbar med UX sätter vi alltid användaren i centrum och försöker hitta en design som gör det så lätt för besökaren som möjligt att förstå vad och hur den ska göra. Vi strävar alltid efter att göra det så intuitivt, förståeligt och användarvänligt som det bara går. För att veta att vi gjort rätt testar vi våra idéer och tar reda på vad som verkligen fungerar och ger resultat.

Kontakta oss